यस्तो रहेछ पु’रुष म’हिलाको स्त’नमै आ’कर्षि’त हु’नका र’ह’स्य

रामेछाप खबर संवाददाता